Prezentace ze Setkání uživatelů Průtokové Cytometrie 2017

Subpopulácie granulocytov v cytometrii
Bobovčák M.

Allergenicity kit, BAT – tabletky vs. účinné látky
Bologa P., Nosková J., Petrisková J., Kojtálová N.

Zaujímavé kazuistiky z onkohematológie
Jacková M., Ölvecká S.

Biologická terapie
Krejsek J.

Detekce HLA-B27
Kryštůfková O.

Zajímavé kazuistiky z laboratoře
Kutějová K.

Zajímavé nálezy u pacientů s monoklonálních gamapatií
Říhová L. a kol.

Nález dvojitě pozitivních T-lymfocytů
Souček O.

Úloha T-reg lymfocytov v tehotenstve
Szabóováý K., Onderová B., Tibenská E.

Význam imunofenotypizace uzlin v diferenciální diagnostice uzlinového syndromu
Tinavská P., Vondráková J.

Změny v parametrech imunity v průběhu specifické alergenové imunoterapie
Vlas T., Vachová M., Panzner P.

Neočekáváné výsledky cytometrického vyšetření lymfocytárních subpopulací, aneb kam zařadit pacienta…
Vlková M.

Proč jsme zavedli cytometrické vyšetření uzlin
Zajíc T.

Hematologické abnormality v mikroskopu a průtokovém cytometru
Zdražilová Dubská L., Bačíková L., Pilátová K.